ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนแกนนำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ปริ้นแบบฟอร์มได้จากอีเมล์ของท่าน หลังจากที่กดส่งข้อมูลแล้ว :)
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียน *
อำเภอ *
ประเภทสถานศึกษา *
เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง 095-4516296
อีเมล์
กรุณากรอกให้ถูกต้อง แบบฟอร์มจะส่งไปที่อีเมล์นี้
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้บริหาร-ครู จำนวน/คน
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน/คน
นักเรียน จำนวน/คน
สื่ออินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ในโรงเรียน
สื่อ1
สื่อ2
สื่อ3
สื่อ4
สื่อ5
ข้อมูลห้องอบรม
มีห้องอบรมจำนวน *
สามารถจัดอบรมได้จำนวนคน *
ผู้ส่งข้อมูล
คำนำหน้าs *
ชื่อ-สกุลs *
ตำแหน่งs *
เบอร์โทรศัพท์s *
ตัวอย่าง 095-4516296
ผู้รับรองข้อมูล
คำนำหน้าd *
ชื่อ-สกุลd *
ตำแหน่งd *
เบอร์โทรศัพท์d *
ตัวอย่าง 095-4516296
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน สพป.พะเยา เขต 2