ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนแกนนำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ปริ้นแบบฟอร์มได้จากอีเมล์ของท่าน หลังจากที่กดส่งข้อมูลแล้ว :)

  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้เข้ารับการอบรม

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  สื่ออินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ในโรงเรียน

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ข้อมูลห้องอบรม

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้ส่งข้อมูล

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้รับรองข้อมูล

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย