รายชื่อการอบรม (ครูพลศึกษา) "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่ 1

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่ 2

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่ 3

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

  ผู้ส่งข้อมูล

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

  ผู้รับรองข้อมูล

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้