แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการอบรม และใช้โปรแกรมห้องสมุด สพฐ.

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้เข้ารับการอบรม

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นตัวเลข
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นตัวเลข
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ผู้รับรองข้อมูล

  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นตัวเลข
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ต้องเป็นตัวเลข
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ @ Line id : 0954516296

  รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย