กรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อลงทะเบียนใช้อีเมล์@nanoi.ac.th
ชื่อ (ภาษาไทย) *
คำตอบของคุณ
นามสกุล (ภาษาไทย) *
คำตอบของคุณ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) *
คำตอบของคุณ
นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) *
คำตอบของคุณ
เลขประจำตัวนักเรียน *
คำตอบของคุณ
เลขที่ *
คำตอบของคุณ
ชั้น *
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนนาน้อย