แบบทดสอบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบความเข้าใจการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ
ชื่อ-ขื่อสกุล *
โรงเรียน *
ถัดไป
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.