Приступница ЗУС - 2019.
Попуњавањем овог упитника постајете чланови Заједнице која учи "Сазнање", обавезујете се да поштујете Статут, кодекс и одлуке органа Заједнице, пристајете на плаћање чланарине и коришћење права и дужности чланова. Молимо вас да све ставке у приступници, осим имејл-адресе, попуните службеним ћириличним писмом.
Име *
Ваш одговор
Презиме *
Ваш одговор
Институција/ школа *
Ваш одговор
Место институције *
Ваш одговор
Школска управа *
Ваш одговор
Посао у институцији *
Наведите предмет који предајете или посао који обављате.
Ваш одговор
Адреса електронске поште *
Ваш одговор
Контакт-телефон *
Ваш одговор
Чланарина
Чланарина за текућу годину износи 1200 динара. Оставите податке о начину плаћања чланарине за календарску годину. Контактираћемо вас и послати оно што је потребно.
Активни чланови ЗУС плаћају чланарину одједном у прва четири месеца било да плаћају сами, било да плаћа институција. Пасивни чланови могу да плаћају чланарину током године, и у две рате, ако плаћају сами. На основу вашег изјашњавања о плаћању чланарине шаљемо одговарајући допис на ваш имејл са подацима о износу, сврхи, текућем рачину, односно књиговодству уколико плаћа институција.
*
Чланство
Члан постајете попуњавањем приступнице и плаћањем чланарине.
АКТИВАН члан активно ради у ЗУС бирајући секцију и активности ЗУС,или покрећући сопствене иницијативе и активности у ЗУС. Активан члан добија пословну електронску адресу, прихвата задужења у секцијама, уредништвима и тимовима ЗУС и одговара за остварење плана тих органа. Активан члан учествује у раду органа ЗУС, посебно скупштине, било да се одржавају онлајн или уживо. У раду органа активан члан одлучује, планира, бира, прихвата функције и задужења, извештава и брине о правном функционисању ЗУС.
ПАСИВАН члан користи бенефиције које ЗУС нуди својим члановима, али не доприноси својим активним радом у ЗУС.
Изузетно, пасиван члан може привремено да учествује у раду неке активности као сарадник, а да не учествује у раду органа и скупштине и тада је он ПАСИВАН члан - САРАДНИК.
Врста чланства *
Прочитајте претходни текст и определите се за врсту чланства. Уколико приступате као активан члан, послаћемо посебан упитник у коме бирате конкретне активности. Ако сте одабрали да будете пасиван члан - сарадник сматрамо да имате на уму учешће у некој од активности без рад у органима ЗУС, па ћемо вам се обратити имејлом да се изјасните о активности у којој бисте да сарађујете. Пасиван члан је потпуно пасиван, плаћа чланарину и користи све бенефиције које му као члану припадају.
Проследи
Никада немојте да шаљете лозинке преко Google упитника.
Овај упитник је направљен унутар Заједница која учи "СаЗнање".