שידרוג גן הכובשים
קבוצת תושבי האזור יחד עם מנהלת רובע לב העיר, פועלים לגבש את צרכי בעלי העניין השונים, זאת במטרה לקדם תכנית לשידרוג גן הכובשים.
לצורך זה נודה לך עבור מילוי השאלון המצ"ב:
שם מלא *
התשובה שלך
דוא"ל *
התשובה שלך
טלפון
התשובה שלך
אזור מגורים *
מה מידת שביעות רצונך מגן הכובשים כפי שהוא כיום? *
נמוכה מאד - הגן גרוע
גבוהה מאד - הגן מצוין
מה לדעתך צריך להוסיף לגן הכובשים? (לטובתך ואו לטובת בני המשפחה) *
נא לבחור עד 8 סעיפים
חובה
כיצד את/ה רואה עצמך משתלב/ת בתהליך?
הערות
הצגת בעיות, הצעת רעיונות וכד'
התשובה שלך
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.