טופס רישום לבחינות בגרות
טופס הרשמה למסיימי בית הספר שמעוניינים להירשם לבחינות בגרות.
שימו לב, לפני מילוי הטופס, עליכם לברר לאיזה שאלונים אתם צריכים/רוצים להירשם. זהו מידע שאנחנו לא נוכל לענות עליו.
שם ושם משפחה *
התשובה שלך
תאריך לידה *
MM
/
DD
/
YYYY
שנת סיום לימודים ושם שכבה (אופציונלי)
התשובה שלך
מס תעודת זהות *
התשובה שלך
מס טלפון *
התשובה שלך
כתובת מייל עדכנית: *
התשובה שלך
לאיזה מקצוע אתה מעוניין להירשם *
התשובה שלך
מעוניין להירשם לבגרות באיזה מועד: *
האם היו לך התאמות לימודיות שאת/ה מעוניין בהם?
התאמות לימודיות תקפות רק עד גיל 25, במידה ועברת את גיל זה או שהתאמות אלו לא היו רשומות לך במערכת לא תוכל להשתמש בהן.
מהו סמל השאלון (מספר) *
התשובה שלך
האם את/ה מעוניין/ת להירשם לשאלון נוסף? *
הבא
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
הטופס הזה נוצר בתוך בית חינוך "אופק".