תשע"ח - טופס דיווח תלמיד על ביצוע מטלה - תרגיל למידה בחירום
שלום תלמידים אנא דווחו על ההשתתפות בתרגיל
שם התלמיד/ה *
פרטי ומשפחה
התשובה שלך
ישוב *
התשובה שלך
שם בית הספר *
התשובה שלך
כיתה *
ביצעתי את המשימה הלימודית בקלאסרום *
ביצעתי את המשימה הלימודית בדרך אחרת *
כיצד ניהלתי שיח עם המורה? *
חובה
ביצעתי את המשימה בשיתוף עם תלמידים מבי"ס אחר *
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.