הגשת הצעה לפוסטר - כנס הדוקטורנטים הרביעי

במידה ואתם מעוניינים להציג פוסטר במסגרת כנס הדוקטורנטים הרביעי, אנא מלאו את הפרטים הבאים:
(ניתן להגיש הצעות עד תאריך 1.3.2017)
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה