רישום לטיול פסח לאילת 2020
תאריכי הטיול 5-7/4/2020 ימים א׳-ג׳
שם משפחה *
התשובה שלך
שם פרטי *
התשובה שלך
מגדר *
תאריך לידה *
שימו לב לשנת הלידה
MM
/
DD
/
YYYY
מספר תעודת זהות *
9 ספרות
התשובה שלך
כתובת מגורים *
רחוב ומס׳ בית
התשובה שלך
כיתה *
טל׳ בבית
התשובה שלך
סלולרי חניכ/ה *
מספר שיהיה עם החניכ/ה במהלך הטיול
התשובה שלך
שם פרטי ומשפחה של ההורה *
התשובה שלך
ת.ז. (ההורה) *
חובה
התשובה שלך
סלולרי הורה *
התשובה שלך
רגישות/צרכים מיוחדים/תרופות *
במידה ואין כתוב/י ״לא״
התשובה שלך
צמחוני/ת או טבעוני/ת *
קופת חולים *
מידת חולצה *
מסגרת פעילות *
פעיל/ה בקבוצת *
האם יצאת איתנו לטיול לאילת בעבר? *
אני מאשר/ת שידוע לי שמילוי טופס רישום זה אינו מהווה שמירת מקום עד שלא יבוצע תשלום באתר האשראי *
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
הטופס הזה נוצר בתוך מחלקת נוער וצעירים.