הזמנת חדר חדשנות
טופס זה נועד להזמנת חדר החדשנות.

שימו לב: כל מורה שמזמין את החדר חייב לעדכן את ורה על מנת שיהיה ניתן להשתמש בחדר/כיתה שהתפנתה.
הזמנה לתאריך: *
MM
/
DD
/
YYYY
שם המורה *
נא לרשום שם פרטי ושם משפחה
התשובה שלך
מספר סלולרי ליצירת קשר *
התשובה שלך
כתובת דואר אלקטרוני *
התשובה שלך
יחידה *
חובה
כיתה *
נא לציין מס' כיתה ושכבה
התשובה שלך
הזמנת ציוד מיוחד *
אנא סמנו את הציוד שברצונכם להזמין. את הציוד ניתן לקבל על ידי קובי שורצבורד ולהחזירו לאחר סיום השיעור במצב שקיבלתם אותו.
חובה
הערות *
אנא ציינו את מטרת הפעילות ומידע שלדעתכם חשוב לדעת בדבר הפעילות.
התשובה שלך
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.