משוב

אנא מלאו שאלון משוב קצר זה, בנוגע להשתתפותכם בכנס הדוקטורנטים השלישי, הפקולטה לחינוך.
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה