שאלון מקדים לרגישים לקרינה

מטרת הטופס לקבל מידע על צורות החשיפה שלכם לקרינה ועל התסמינים העוכבים.
בנתונים יעשה שימוש כי להציע לכם דרכים לצמצום חשיפה לקרינה וזאת על מנת להביא לשיפור המצב.
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה