חדשנות בחינוך - הדור הבא: בין תיאוריה ומעשה


הרשמה לכנס הדוקטורנטים השלישי, הפקולטה לחינוך

  פרטים אישיים

  חייב להכיל
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  רישום לסדנאות

  כדי שמקומכם בסדנאות יובטח, אנא הרשמו מראש. ההרשמה ביום הכנס תתאפשר והשתתפות בסדנאות תהיה על בסיס מקום פנוי. הסדנאות יתקיימו בין השעות 10:30-11:45 אנא בחרו את הסדנה בה תרצו להשתתף*: סמנו עדיפות ראשונה, שניה ושלישית *ועדת הכנס תעשה את מירב המאמצים לרשום את המשתתפים/ות לסדנה שנבחרה בעדיפות ראשונה. בגין מגבלות במספר המקומות, יתכן שהמשתתפים/ות יועברו לסדנה בעדיפות שניה ושלישית.
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  שאלות ונושאים לדיון בסדנאות

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה