Inscripción Campacole Xuño 2015
Resumo:
- Días: 22, 23, 25, 26, 30 e 31 de Xuño.
- Horario: 8:00 a 16:00
- Pequerruta: Incluida
- Merenda media mañá: Non. Cada nena/o traerá a súa merenda.
- Bus: Non

Socios:
- 6 días -- 8:00 a 14:00: 50 €/alumno (inclúe desconto socios)
- 6 días -- 8:00 a 16:00 + Xantar (1º e 2º plato + auga + postre): 75€/alumno (inclúe desconto socios)
- 1 día -- 8:00 a 14:00: 10 €/alumno (inclúe desconto socios)
- 1 día -- 8:00 a 16:00 + Xantar (1º e 2º plato + auga + postre): 14€/alumno (inclúe desconto socios)

Non Socios:
- 6 días -- 8:30 a 14:00: 75 €/alumno (inclúe seguro)
- 6 días -- 8:30 a 16:00 + Xantar (1º e 2º plato + auga + postre): 100€/alumno (inclúe seguro)
- 1 día -- 8:00 a 14:00: 14 €/alumno (inclúe seguro)
- 1 día -- 8:00 a 16:00 + Xantar (1º e 2º plato + auga + postre): 18€/alumno (inclúe seguro)
Datos da Nai/Pai/Titor legal *
Escribe o nome completo da nai, pai ou titor legal do alumno.
Tu respuesta
Datos da alumna/o (filla/o 1) *
Indica o nome e apelidos do teu fillo/a.
Tu respuesta
Data de nacemento (filla/o 1) *
Indica o nome e apelidos do teu fillo/a.
DD
/
MM
/
AAAA
Datos da alumna/o (filla/o 2)
Se tes máis dun fillo que quera participar no Campacole, indica o seu nome
Tu respuesta
Data de nacemento (filla/o 2)
Indica o nome e apelidos do teu fillo/a.
DD
/
MM
/
AAAA
Datos da alumna/o (filla/o 3)
Se tes máis dun fillo que quera participar no Campacole, indica o seu nome
Tu respuesta
Data de nacemento (filla/o 3)
Indica o nome e apelidos do teu fillo/a.
DD
/
MM
/
AAAA
Enderezo Electrónico *
O teu e-mail de contacto para notificación e actualizacións. Se non tes correo introduce sencorreo@aslavandeiras.es
Tu respuesta
Teléfono *
Déixanos un/s teléfono onde poidamos poñernos en contacto contigo
Tu respuesta
Socios da ANPA? *
Modalidade *
Indica se vas a quedar a comer
Dias de asistencia
No caso de únicamente querer asistir algún día indica cales.
Pequerruta: Autorizo a saída do centro *
A inscripción na campacole implica a saida do centro o día da "Pequerruta". Confirma a autorización.
Alerxias ou intelorencias alimenticias *
Se algún dos inscritos ten alguha alerxia ou intolerancia indícao para tomar precaucións e solicitar o menú adecuado.
Tu respuesta
Comentarios e Propostas
Se tes algunha idea, comentario, áreas de mellora, preocupación, ...
Tu respuesta
Tratamento de datos persoais e Política de Privacidade
De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o RD 1720/2007, informámoslle de que os datos recollidos neste formulario serán incluídos nun ficheiro automatizado titularidade de ANPA As Lavandeiras do CEIP Manuel Murguía, en adiante ANPA, coa finalidade de xestionar a sua solicitude, pornos en contacto con vostede, mantelo informado dos servicios, eventos e actividades que consideremos de interese, así como para calquera operativa e xestión de actividades propias do obxecto da ANPA. Os seus datos poderan ser cedidos a terceiros no caso de que sexa necesario para o cumplimento da sua solicitude así coma, de ser requerido, a organismos públicos que o soliciten ao abeiro da lexislación vixente. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e medidas de seguridade legalmente establecidas. Deberá cumprimentar os datos solicitados no formulario como obrigatorios (marcados cun asterisco) xa que no caso contrario non sería posible atender a súa petición.

Igualmente, desexamos informarlle que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo postal coa referencia “Tratamento datos persoais”:

ANPA As Lavandeiras do CEIP Manuel Murguía
Feans s/n
15190 - A Coruña.

Recorde que algún destes datos podería ser imprescindible para poder manter a sua condición como socio.
Publicación de fotos *
Dou o meu consentimento para que as fotos nas que apareza eu, o meu fillo/a ou menor tutelado, de forma individual ou colectiva, tomadas na actividade organizado pola ANPA, poidan ser publicadas na web da ANPA As Lavandeiras ou calquera outro material gráfico desta Asociación.
Acepto a Política de Privacidade *
Obligatorio
Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este formulario se creó en ANPA As Lavandeiras do CEIP Manuel Murguía.