แบบประเมินหลังการอบรม DLIT
แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สพม.30) (Distance Learning via Information Technology : DLIT) ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 425-246 ขอความกรุณาครูผู้เข้าอบรม กรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไป
ให้ผู้เข้าอบรมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เพศ *
อายุ *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงความคิดเห็น
1.) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
2.) มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
3.) การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
4.) ความพร้อมของสถานที่อบรม อุปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ต *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
5.) ระยะเวลาที่อบรมมีความเหมาะสม *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
6.) เมื่อจบการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
7.) มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
8.) คุณให้คะแนนคุณภาพของอินเตอร์เน็ตช่วงการอบรมอย่างไร *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
9.) คุณให้คะแนนภาพรวมของสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่นๆ อย่างไร *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
10.) คุณจะแนะนำจากการอบรมครั้งนี้ให้ผู้อื่นหรือไม่ *
ไม่ควรแนะนำ
สมควรแนะนำน้อย
ไม่แน่ใจ
สมควรแนะนำ
สมควรแนะนำมาก
เลือกคำตอบ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
การใช้งาน Application ในเรื่องใดของ google Appที่ท่านชอบมากที่สุด *
Required
ท่านต้องการให้วิทยากรจัดอบรมเพิ่มเติม หรือมีความต้องการศึกษาต่อ ในเรื่องใดของ google App *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms