แบบประเมินหลังการอบรม DLIT
แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สพม.30) (Distance Learning via Information Technology : DLIT) ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 425-246 ขอความกรุณาครูผู้เข้าอบรม กรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไป
ให้ผู้เข้าอบรมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เพศ
อายุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงความคิดเห็น
1.) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
2.) มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
3.) การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
4.) ความพร้อมของสถานที่อบรม อุปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ต
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
5.) ระยะเวลาที่อบรมมีความเหมาะสม
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
6.) เมื่อจบการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
7.) มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
8.) คุณให้คะแนนคุณภาพของอินเตอร์เน็ตช่วงการอบรมอย่างไร
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
9.) คุณให้คะแนนภาพรวมของสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่นๆ อย่างไร
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เลือกคำตอบ
10.) คุณจะแนะนำจากการอบรมครั้งนี้ให้ผู้อื่นหรือไม่
ไม่ควรแนะนำ
สมควรแนะนำน้อย
ไม่แน่ใจ
สมควรแนะนำ
สมควรแนะนำมาก
เลือกคำตอบ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
การใช้งาน Application ในเรื่องใดของ google Appที่ท่านชอบมากที่สุด
Required
ท่านต้องการให้วิทยากรจัดอบรมเพิ่มเติม หรือมีความต้องการศึกษาต่อ ในเรื่องใดของ google App
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms