ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Επώνυμο *
Η απάντησή σας
Όνομα *
Η απάντησή σας
Ημερομηνία Γέννησης *
ΜΜ
/
ΗΗ
/
ΕΕΕΕ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Η απάντησή σας
e-mail *
Η απάντησή σας
Ειδικότητα *
Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/EU *
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.