Προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας :
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως ασφαλή και χρησιμοποιούνται μόνο για την προσφορά μας.
Στοιχεία Ακινήτου
Νομός : *
Πόλη : *
Η απάντησή σας
Περιοχή : *
Η απάντησή σας
Ταχυδρομικός Κώδικας : *
Η απάντησή σας
Είδος Κατοικίας : *
Χρήση Κατοικίας : *
Σχέση με το Ακίνητο : *
Τύπος Κατασκευής : *
Έτος Κατασκευής : *
Η απάντησή σας
Εμβαδόν Κατοικίας : *
Συμπληρώστε τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας σας.
Η απάντησή σας
Τράπεζα Δανείου :
Επιλέξτε σε περίπτωση που υπάρχει δάνειο στο ακίνητο.
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Οικοδομής : *
Συμπληρώστε την αξία του ακινήτου που ασφαλίζετε.
Η απάντησή σας
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Περιεχομένου :
Συμπληρώστε την αξία του περιεχομένου του ακινήτου που ασφαλίζετε.
Η απάντησή σας
Διάρκεια Ασφάλισης : *
Μέτρα Ασφαλείας : *
Υποχρεωτική
Πρόσθετες Καλύψεις :
Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης :
ΜΜ
/
ΗΗ
/
ΕΕΕΕ
Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα : *
Η απάντησή σας
Επώνυμο : *
Η απάντησή σας
Ημερομηνία Γέννησης : *
ΜΜ
/
ΗΗ
/
ΕΕΕΕ
Α.Φ.Μ. : *
Συμπληρώστε τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου.
Η απάντησή σας
Επάγγελμα : *
Email : *
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : *
Για τη καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Η απάντησή σας
Αριθμός Fax :
Η απάντησή σας
Άλλες Πληροφορίες :
Συμπληρώστε ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο.
Η απάντησή σας
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.