IN-Generation - zpětná vazba k vzdělávacím sadám

  Obrázek bez popisku

  Prosíme, pomozte nám zkvalitnit vzdělávací sady - vyplňte následující dotazník.

  Dotazník má 8 otázek. U každé otázky vyberte ze škály odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Budeme rádi, když také doplníte konkrétní názor, zkušenost. Vyplnění dotazníku zabere 3-5 minut.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.