Formulář k vyplnění kontaktních údajů
Údaje slouží pro interní potřeby oddílu a zacházení s nimi je plně v souladu s GDPR.
Členství v oddíle
Formulář slouží k vyplnění kontaktních údajů nebo k jejich aktualizaci.
Tyto údaje jsou potřebné k získání členství v oddíle.
Osobám mladším 15 let vyplňuje tento formulář jejich zástupce (rodič, zákonný zástupce, atd.).
Další
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.