JORNADA ESPORT INCLUSIU 2019
Diumenge, 16 de juny / Poliesportiu La Parellada
NOM *
La vostra resposta
COGNOMS *
La vostra resposta
DNI / NIE *
La vostra resposta
DATA DE NAIXEMENT *
La vostra resposta
EDAT
La vostra resposta
GÈNERE *
TELÈFON MÒBIL *
La vostra resposta
TELÈFON FIXE
La vostra resposta
ADREÇA ELECTRÒNICA *
La vostra resposta
A QUIN BARRI PERTANY? *
Practiques esport habitualment? *
En cas que la resposta hagi estat afirmativa (SI), quin esport practiques?
Tens algún tipus de discapacitat? *
En cas que la resposta hagi estat afirmativa (SI), de quin tipus?
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.