Jornada d'Esport Inclusiu 2018
Inscripció a la Jornada d'esport Inclusiu
Nom *
La vostra resposta
Cognoms *
La vostra resposta
Data de naixement *
La vostra resposta
DNI/ NIE *
La vostra resposta
Correu electrònic *
La vostra resposta
Telèfon *
La vostra resposta
Practiques esport habitualment?
Quin?
T'agradaria practicar algun esport?
Especifica quin esport t'agradaria practicar
La vostra resposta
Tens algun tipus de discapacitat?
De quin tipus?
Informació de l'acte
IMPORTANT! CANVI D'HORARI D'HIVERN:

La nit del dissabte al diumenge, quan siguin les 3.00h s'haurà d'endarrerir una hora el rellotge i posar-ho a les 2.00h.

Si necessiteu servei de llenguatge de signes o teniu alguna altra necessitat d'accessibilitat, envieu un correu electrònic a programadiscapacitats@santboi.cat, amb un mínim de 48 hores d'antel.lació.

En cas de pluja es realitzarà igualment l'activitat en el Poliesportiu La Parellada, però els esports que es podran practicar s'ajustaran a l'espai.

Informació del formulari
D'acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada de que les dades facilitades seran incloses en un fitxer de dades del qual n'és titular l'Ajuntament de Sant Boi. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat davant de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer l'ús de les dades facilitades, com també per fer la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu
interès.
D'acord amb l'establert amb l'article 7 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), dono el meu consentiment perque les dades de salut facilitades en aquest qüestionari siguin incorporades en un fitxer de dades del qual n'és titular l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.