DADES DE L'OFERTA
INS ALEXANDRE GALÍ - BORSA DE TREBALL
DADES DE L'EMPRESA
LLOC DE TREBALL *
La vostra resposta
DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES *
La vostra resposta
HORARI DE TREBALL *
La vostra resposta
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
La vostra resposta
DATA D'INCORPORACIÓ *
La vostra resposta
REQUISITS DELS CANDIDATS
TITULACIÓ *
La vostra resposta
EXPERIÈNCIA *
La vostra resposta
ALTRES
Indiqueu si és necessari carnet de conduir, vehicle, etc.
La vostra resposta
NOM *
La vostra resposta
NIF
La vostra resposta
ADREÇA *
La vostra resposta
POBLACIÓ *
La vostra resposta
CODI POSTAL
La vostra resposta
ADREÇA DEL LLOC DE TREBALL
En cas que sigui diferent de l'adreça de la seu central
La vostra resposta
PERSONA DE CONTACTE *
La vostra resposta
TELÈFON/S *
La vostra resposta
CORREU ELECTRÒNIC *
La vostra resposta
SELECCIÓ DELS/DE LES CANDIDATS/ES
Marqueu si voleu més informació sobre el procés de selecció de candidats/es
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Aquest formulari s'ha creat dins del domini Institut Alexandre Galí.