Списък на участвалите в Анкетите за учебния и научния процеси в ТрУ

Уважаеми колеги,

В момента в ТрУ се осъществява проект за разработване и внедряване на Информационна система за управление на учебния процес и научноизследователската дейност.

Като част от процеса на разработване през пролетта на миналата година беше включено и проучване мнението на служителите и студентите за състоянието на организацията и управлението на Учебния и Начноизследователския процеси, както и на събиране на предложения за бъдещата система.

Тъй като анкетите бяха анонимни Ви молим да попълните Вашите данни (Име, пол и година на раждане).
Данните се изискват от финансиращия орган.

Резултатите от анкетирането са публикувани на: https://drive.google.com/folderview?id=0B3Hq242MsDl_cHcyY25XbkppOXc&usp=sharing

  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Числото трябва да е по-голямо от 1,930.
  Това е задължителен въпрос.
  Трябва да съответства на образеца.
  Това е задължителен въпрос.