ช่องทางการรับเรื่อง/แจ้งเบาะแส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
คำแนะนำ : โปรดกรอกชื่อ-นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ ข้อมูลนี้จะเป็นความลับไม่ถูกเปิดเผย
ชื่อ-นามสกุล *
คำตอบของคุณ
เลขประจำตัวประชาชน *
โปรดกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
คำตอบของคุณ
แจ้งเรื่อง *
เขียนรายละเอียดการแจ้งเรื่องร้องทุกข์
คำตอบของคุณ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
คำตอบของคุณ
email
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Sesao32