Utmaningen 2017
Ange ditt namn och by samt antal åkta kilometrar. För ungdomar födda 1998 eller senare räknas varje kilometer mer än vuxna. Se tabell ovan.
Namn *
Ditt svar
Antal åkta kilometrar *
För ungdomar födda 2001 eller senare multipliceras antal kilometer innan de skrivs in, enligt tabell ovan.
Ditt svar
By *
Saknas din by, så meddela anderserla@hotmail.com
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.