Творчий залік для вступу на спеціальність 061 - Журналістика (всі освітні програми) до Національного університету "Одеська юридична академія"
Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих здібностей абітурієнта для участі в конкурсному відборі на освітні програми спеціальності 061 - Журналістика для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
Творчий залік проводиться з 1 лютого 2018 р. по 20 липня 2018 р. Для складання творчого заліку необхідно заповнити електронну форму та прикріпити файл із власним есе на тему “Чому я хочу стати рекламістом/фахівцем зі зв’язків з громадськістю” (для вступу на освітню програму “Реклама та зв’язки з горомадськістю”), “Чому я хочу стати журналістом” (для вступу на освітню програму “Журналістика”), обсягом до 10000 (десяти тисяч) знаків з пробілами. Файл має бути у форматі PDF. Розмір файлу до 10 Мб. Заповнити форму можна лише за наявності електронної скриньки GMAIL.

Творчий залік вважається не складеним, якщо вступник набирає менше 50 балів за есе. До подачі документів цей вступник не допускається.

Після надсилання роботи абітурієнт отримає лист із результатом творчого заліку на свою електронну скриньку (яку він зазначає під час онлайн-реєстрації) протягом п'яти робочих днів. У листі буде вказаний результат творчого заліку та унікальний код, який потрібно зберігати до завершення вступної кампанії 2018 р.

Будь ласка, заповніть форму та завантажте есе.

Цю форму створено в домені НУ "Одесская юридическая академия".