ฝากประวัติสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลทั่วไป
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ID Card number
คำตอบของคุณ
2. ตำแหน่งงานที่สมัคร
Applied Position
3. งานที่สนใจ
Desired Job Function
คำตอบของคุณ
4. อีเมล
Email address
คำตอบของคุณ
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
คำตอบของคุณ
ถัดไป
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม