פרטי קשר לסדנת זיקוק אלכוהול
כתובת אימייל *
Name -- שם *
Email -- דוא"ל *
Address -- כתובת
Phone number -- טלפון לתקשורת *
Comments -- הערות, ימים מועדפים ושעות נוחות ליצירת קשר
איך שמעת עלינו
אנשים נוספים לקורס (שם וטלפון) על כל נרשם תינתן הנחה נוספת
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.