תבונא ~ טופס הרשמה
נא מלאו את הטופס הבא לכל משתתפ\ת בנפרד
please fill-in this form for each participant separately
טיול\מפגש
התאריך בו הטיול או המפגש מתחילים. הטיולים לרוב 5 לילות . day of the month in which the trip begins. trips are 5 nights usually.
שם מלא
עם לבבות מסביב your full name
התשובה שלך
חדש/ה או מתי היית איתנו בטיול
או מפגש של 2 לילות לפחות newbie or how long ago you've been with us
דוא"ל email
התשובה שלך
טלפון ראשי
מעדיפות טלפון קווי פשוט וישיר ללא מסך-מסיח, זמינות-יתר וקרינה. במידה ועדיין אין לכן קווי, רשמו בכל מקרה מספר בו ניתן להשיגך. ~ telephone - we prefer radiation-free simple and direct landlines only. if you're not yet available at a wired phone please write anyways a number we can reach you at.
התשובה שלך
הודעה
תשבוחות והערות appreciations and comments
התשובה שלך
טלפונים נוספים
ע:בודה, ה:ורים, כ:לאפון, מוסד ג:מילה, מחסום ק:לנדיה ... additional phones: w:ork, c:ell-ular, p:arents
התשובה שלך
מגורים
שם המקום בו נמצאת מיטתך בימים אלו ובכלל המקום בו מאוכסנים חפצים סנטימנטליים עבורך name of residence where your bed is these days or where you keep sentimental objects.
התשובה שלך
מגדר
מכוונות למפגשים מאוזנים ככל האפשר - וגם למטרות לשוניות - במידה והמגדר הלשוני וההזדהות הם שונים - ציינו זאת ב"אחר". gender
שנת לידה
אחרי הספירה year of birth YYYY
התשובה שלך
קשר חירום
אשת\איש קשר למקרי חירום ואי הגעה - שם וטלפון(ים) emergency contact: name and phone
התשובה שלך
ילדים
האם את\ה הורה? לכמה ילדים? האם את\ה אמא מניקה ומוכנה ומתכוונת לבוא עם הילד\ה לטיול? מה שמה\ו? מלבד זאת, אנו מבקשים לבוא בעצמכם לטיול ראשון, ורק מהטיול השני עם ילדים\הורים\בנות\בני-זוג. are you a parent? to how many children? are you nursing? newbies please come by yourself the first time except nursing babies.
התשובה שלך
שלח
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google. דווח על שימוש לרעה - תנאים והגבלות - מונחים נוספים