תבונא ~ טופס הרשמה
נא מלאו את הטופס הבא לכל משתתפ\ת בנפרד
please fill-in this form for each participant separately
טיול\מפגש
התאריך בו הטיול או המפגש מתחילים. הטיולים לרוב 5 ימים.day of the month in which the trip begins. trips are 5 days usually.
שם מלא
עם לבבות מסביב your full name
התשובה שלך
חדש/ה או מתי היית איתנו בטיול
או מפגש של 2 לילות לפחות newbie or how long ago you've been with us
דוא"ל email
התשובה שלך
טלפון קווי
עדיפות - אנו מתקשרות רק לטלפון קווי, בהמשך יש מקום לכתוב נייד למקרה חרום בלבד ~ telephone - we call landlines only, there is a space below to write a mobile number in case of emergency only
התשובה שלך
הודעה
תשבוחות והערות appreciations and comments
התשובה שלך
טלפונים נוספים
נ:ייד, ע:בודה, ה:ורים ... additional phones: w:ork, m:obile, p:arents
התשובה שלך
מגורים
שם המקום או "נוודות" name of residence or nomadism
התשובה שלך
מגדר
מכוונות למפגשים מאוזנים ככל האפשר - וגם למטרות לשוניות - במידה והמגדר הלשוני וההזדהות הם שונים - ציינו זאת ב"אחר". gender
שנת לידה
אחרי הספירה year of birth YYYY
התשובה שלך
קשר חירום
אשת\איש קשר למקרי חירום ואי הגעה - שם וטלפון(ים) emergency contact: name and phone
התשובה שלך
ילדים
האם את\ה הורה? לכמה ילדים? האם את\ה אמא מניקה ומוכנה ומתכוונת לבוא עם הילד\ה לטיול? מה שמה\ו? מלבד זאת, אנו מבקשים לבוא בעצמכם לטיול ראשון, ורק מהטיול השני עם ילדים\הורים\בנות\בני-זוג. are you a parent? to how many children? are you nursing? newbies please come by yourself the first time except nursing babies.
התשובה שלך
שלח
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google. דווח על שימוש לרעה - תנאים והגבלות - מונחים נוספים