תבונא ~ טופס הרשמה
נא מלאו את הטופס הבא לכל משתתפ\ת בנפרד
please fill-in this form for each participant separately
טיול\מפגש *
התאריך בו הטיול או המפגש מתחילים. day of the month in which the trip begins. trips are 6-7 nights usually. ** טיולים מסומנים בכוכביות ובהרשמות של הרגע-האחרון יש להעביר מראש דמי הרשמה מלאים כפקדון ** trips marked with asterisks and last-minute sign-ups require deposit
שם מלא *
עם לבבות מסביב your full name
התשובה שלך
חדש/ה או מתי היית איתנו בטיול *
או מפגש של 2 לילות לפחות newbie or how long ago you've been with us
דוא"ל email
התשובה שלך
טלפון ראשי *
מעדיפות טלפון קווי פשוט וישיר ללא מסך-מסיח, זמינות-יתר וקרינה. במידה ועדיין אין לכן קווי, רשמו בכל מקרה מספר בו ניתן להשיגך. (אגב אנחנו תומכות ב250ש"ח לכל לקט\ית שנפטר\ת מהנייד ומתחייב\ת ומתקיןה טלפון קווי) ~ telephone - we prefer radiation-free simple and direct landlines only. if you're not yet available at a wired phone please write anyways a number we can reach you at. (btw - we grant in support 250ILS to any gatherer that rids herself from her mobile and commits and installs a landline
התשובה שלך
הודעה
תשבוחות והערות appreciations and comments
התשובה שלך
טלפונים נוספים
ע:בודה, ה:ורים, כ:לאפון, מוסד ג:מילה, מחסום ק:לנדיה ... additional phones: w:ork, c:ell-ular, p:arents
התשובה שלך
מגורים *
שם המקום בו נמצאת מיטתך בימים אלו ובכלל המקום בו מאוכסנים חפצים סנטימנטליים עבורך name of residence where your bed is these days or where you keep sentimental objects.
התשובה שלך
מגדר *
מכוונות לכנופייה מאוזנת ומגוונת ככל האפשר - וגם למטרות לשוניות - במידה והמגדר הלשוני וההזדהות הם שונים - ציינו זאת ב"אחר". ג'ק זה ג'נדרקוויר - חפשו. gender
שנת לידה *
אחרי הספירה year of birth YYYY
התשובה שלך
קשר חירום *
אשת\איש קשר למקרי חירום ואי הגעה - שם וטלפון(ים) emergency contact: name and phone
התשובה שלך
איך הגעת אלינו?
יעני מי שלח\ה אותך? (צייןי את שמןם אם זוכר\ת how did you get to know about us (mention name if you remember
התשובה שלך
ילדים
האם את\ה הורה? לכמה ילדים? האם את\ה אמא מניקה ומוכנה ומתכוונת לבוא עם הילד\ה לטיול? מה שמה\ו? מלבד זאת, אנו מבקשים לבוא בעצמכם לטיול ראשון, ורק מהטיול השני עם בעלי חיים (שאינם כינים - כולל ילדים\הורים\בנות\בני-זוג). are you a parent? to how many children? are you nursing? newbies please come by yourself the first time except nursing babies.
התשובה שלך
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.