חתונה-מאכען
די אנקעטע איז געפירט דורך די "Z9 נעטווארק" (http://www.z9network.com), איבער די נושא פון חתונה מאכען די קינדער בשטומ"צ, און אלעס ארום.

האלט מיט די אפדעיטס אויף די ספעציעלע טשענעל (http://goo.gl/J0i8OI), און דיסקוסירט עס אויף די ספעציעלע טעלעגראם גרופ (http://goo.gl/qsd4wv).

ביטע טוט פארשפרייטן די אנקעטע לינק, וואו נאר מעגליך.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.