Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα αθλητικών ακαδημιών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για την δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα αθλητικών ακαδημιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Invalid Email address!
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική

  * Για την εγγραφή του παιδιού στις αθλητικές ακαδημίες είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Η εγγραφή στις αθλητικές ακαδημίες θα γίνεται στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.