แบบทดสอบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบเสริมความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ
ชื่อ - ชื่อสกุล *
คำตอบของคุณ
โรงเรียน *
คำตอบของคุณ
ถัดไป
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.