แบบทดสอบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบเสริมความรู้ความเข้าใจโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ชื่อ-สกุล
คำตอบของคุณ
โรงเรียน
คำตอบของคุณ
ถัดไป
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม