แบบทดสอบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
แบบทดสอบนี้มีไว้เพื่อทดสอบตนเองเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจการดำเนินการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ - ชื่อสกุล *
โรงเรียน *
ถัดไป
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.