Ansökan om coachning för grundskolan i Sollentuna kommun
Ansökan kan fyllas i av lärare eller rektor. Lärare och rektor ska alltid vara överens om att coachning sökes.
Skolans namn *
Ditt svar
Beställare: *
lärare i grundskola, förskoleklass, fritidshem/rektor/arbetslag/annan lärargrupp
Ditt svar
Kontaktuppgifter *
Telefonnummer och e-postadress
Ditt svar
Förslag/önskemål på dagar och tider för coachning. *
Ditt svar
Försäkran *
Här säkerställer vi att både lärare och rektor är överens om att coachansökan görs. Båda rutorna ska bockas för.
Obligatorisk
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på Sollentuna kommunala skolor (elever och personal).