ПРИСТУПНИЦА Друштву предметних дидактичара Србије
Попуњавањем ове Приступнице учинићете први корак ка чланству у Друштву предметних дидактичара Србије
E-адреса
ИМЕ
Упишите Ваше име.
Ваш одговор
ПРЕЗИМЕ
Упишите Ваше презиме.
Ваш одговор
ЗАНИМАЊЕ
Упишите Ваше тренутно занимање.
Ваш одговор
НАУЧНО/НАСТАВНО ЗВАЊЕ / ФУНКЦИЈА
Упишите Ваше научно звање и/или функцију коју обављате.
Ваш одговор
ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАНИЗАЦИЈА
Упишите име институције или организације у којој сте запослени.
Ваш одговор
АДРЕСА
Упишите Вашу адресу на послу.
Ваш одговор
ТЕЛЕФОН
Упишите Ваш број телефона на послу.
Ваш одговор
ФАКС
Упишите број факса на послу.
Ваш одговор
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
Упишите број Вашег мобилног телефона.
Ваш одговор
АДРЕСА код куће
Упишите Вашу кућну адресу.
Ваш одговор
Е-ПОШТА
Упишите САМО ЈЕДНУ валидну адресу Ваше Е-поште. ИСКЉУЧИВО LATINICOM !
Ваш одговор
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА У ОКВИРУ ПРЕДМЕТНЕ ДИДАКТИКЕ
Укратко опишите област интересовања.
Ваш одговор
МЕСТО ПОПУЊАВАЊА ПРИСТУПНИЦЕ
Упишите назив места где сте попунили приступницу.
Ваш одговор
ДАТУМ ПОПУЊАВАЊА ПРИСТУПНИЦЕ
Упишите датум попуњавања приступнице.
ММ
/
ДД
/
ГГГГ
УМЕСТО ПОТПИСА
Уколико сте све податке унели тачно, потврдите чекирањем понуђене опције.
Обавезно
Обавите captcha проверу пре него што пошаљете упитник.
Проследи
Никада немојте да шаљете лозинке преко Google упитника.
Овај упитник је направљен унутар University of Belgrade - Faculty of Biology. Пријава злоупотребе - Услови коришћења услуге - Додатни услови