Žiadosť o vydanie opisu protokolu o montáži
Vyplňte a zašlite údaje v tomto formulári.
Po odoslaní budú doručené do technickej služby montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o.. Pokiaľ bola montáž vykonaná po 1.7.2006 a nejedná sa o vozidlo dovezené z krajín EÚ s už namontovaným plynovým pohonom je veľká pravdepodobnosť že bude v našom systéme a my Vám budeme môcť vystaviť opis.
Pokiaľ v inf. systéme Vaše vozidlo nie je, zašleme Vám ďalší doporučený postup, ktorým by ste protokol o montáži mohli získať.
VIN číslo automobilu *
Pozorne vyplňte, musí mať 17 znakov, pozor na zámenu písmena O a nuly.
Vaša odpoveď
Evid. číslo automobilu - aktuálne *
Vaša odpoveď
Evid. čísla automobilu - staršie
Uveďte všetky Vám známe predchádzajúce e.čísla aké malo Vaše vozidlo.
Vaša odpoveď
Dátum prvej evidencie (rok výroby)
Vaša odpoveď
Dátum prvej evidencie v SR
Položka I osvedčenia o evidencii
Vaša odpoveď
Autoservis, dielňa ktorá vykonala montáž
Uveďte pokiaľ je Vám to známe. Uveďte aspoň názov, alebo mesto
Vaša odpoveď
Kedy bola vykonaná prestavba
Uveďte pokiaľ je Vám to známe. Uveďte aspoň názov, alebo mesto
Vaša odpoveď
Váš email *
Kontaktný email na zaslanie odpovede.
Vaša odpoveď
Telefón
Nepovinný údaj. Umožní rýchlejšie vyriešenie problému.
Vaša odpoveď
Aký plynový systém je vo Vašom Aute?
Skúste nájsť plyn. riadiacu jednotku a odpisať z nej názov, typ a homologačné číslo. Ak to nie ste schopní - nájdite si a navštívte najbližšie oprávnený servis zo stránky www.datagas.sk. Tlačítko "Vstup pre verejnosť"
Vaša odpoveď
Poznámky
Ak máte nejaké iné doklady, protokoly o kontrole, údaje kto asi montoval a pod. informácie
Vaša odpoveď
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.