PUMIN 2019
Záväzná prihláška na štvrtú púť miništrantov Žilinskej diecézy, Národná bazilika Panny Márie Sedembolestnej, Šaštín – Stráže 17.-18. mája 2019. Prihlasovanie je skupinové. Uveďte údaje zodpovedného za skupinu z farnosti, kontakt a počet členov.
Priezvisko a meno *
Zodpovedný za skupinu
Vaša odpoveď
Kontakt *
Telefón a email
Vaša odpoveď
Farnosť *
Vaša odpoveď
Skupina *
Uveďte počet a vek členov skupiny, vrátane vedúceho.
Vaša odpoveď
Tričko
Ak vaši miništranti budú mať záujem o tričko PUMIN, uveďte počet a veľkosti (S,M,L,XL,XXL). Cena za jedno tričko je 5€.
Vaša odpoveď
Odkaz pre organizátora
Ak nám potrebujete niečo povedať:-)
Vaša odpoveď
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
V zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona 18/2012 Z.z vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, email. Súhlas udeľujem do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je zabezpečenie potrebných služieb, ktoré sú súčasťou Miništrantskej púte. Zároveň vyjadrujem súhlas so zverejnením fotografií na webovom sídle www.ministranti.dcza.sk.
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.