כתיבת שאלת אירוע

  רקע

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  שאלת האירוע

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  הערכה עצמית

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה