ADHD upitnik za odrasle (ASRS-V1.1)
Pitanja u ovom upitniku mogu se koristiti kao polazna točka u pomoći da prepoznate signale/simptome ADHD-a kod odraslih.

Označite odgovor koji najbolje opisuje kako ste se osjećali tijekom posljednjih 6 mjeseci. Kod svakog pitanja označite samo jedan odgovor.
Prijavite se na Google da biste spremili svoj napredak. Saznajte više
E-pošta *
1. Koliko često imate poteškoća sa završnim detaljima nekog projekta, nakon što su zanimljiviji dijelovi već učinjeni? *
Obavezno
2. Koliko često imate poteškoća dovesti stvari u red kad morate obaviti zadatak koji zahtijeva organizaciju? *
Obavezno
3. Koliko često imate problema s pamćenjem sastanaka ili neke obveze? *
Obavezno
4. Kad imate neki zadatak koji zahtijeva puno razmišljanja, koliko često pokušavate izbjeći ili odgoditi početak? *
Obavezno
5. Koliko često se vrpoljite ili meškoljite kad morate sjediti dugo vremena? *
Obavezno
6. Koliko često se osjećate pretjerano aktivni i prisiljeni raditi stvari, kao da vas pokreće kakav motor? *
Obavezno

Napomena: Odgovor ćete dobiti na mail koji ste naveli u upitniku. Naglašavamo da ovo nije dijagnostički instrument i nije zamjena za razgovor sa stručnom osobom.

Bez obzira na rezultate ovog upitnika, ukoliko imate briga u vezi sa dijagnosticiranjem i tretmanom ADHD-a kod odraslih, molimo vas da se posavjetujte o tome sa stručnjakom.

Dijagnoza se može postaviti jedino pomoću opširne kliničke evaluacije.

Podaci prikupljeni ovim upitnikom koriste se isključivo za potrebe Psidre - privatne psihološke prakse u svrhu slanja odgovora i ispunjenja Vaših zahtjeva.

*
Obavezno
Podnesi
Izbriši obrazac
Google nije izradio niti podržava ovaj sadržaj.