Δήλωση Συμμετοχής :
Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το σεμινάριο : *
Η απάντησή σας
Ημερομηνία Διεξαγωγής : *
ΜΜ
/
ΗΗ
/
ΕΕΕΕ
Κόστος ανά συμμετοχή: *
Η απάντησή σας
Η πληρωμή έγινε με : *
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα :
Η απάντησή σας
Επίθετο :
Η απάντησή σας
Α.Φ.Μ. :
Η απάντησή σας
Θέση / Ιδιότητα :
Η απάντησή σας
Εταιρεία :
Η απάντησή σας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Η απάντησή σας
Τ.Κ. :
Η απάντησή σας
Πόλη :
Η απάντησή σας
Κινητό Τηλέφωνο : *
Η απάντησή σας
Email : *
Η απάντησή σας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επωνυμία Εταιρείας ή Ονομα : *
Η απάντησή σας
Δραστηριότητα / Αντικείμενο: *
Η απάντησή σας
Διεύθυνση : *
Η απάντησή σας
Τ.Κ. : *
Η απάντησή σας
Πόλη : *
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο : *
Η απάντησή σας
Α.Φ.Μ. : *
Η απάντησή σας
Δ.Ο.Υ. : *
Η απάντησή σας
Συμμετέχοντες (όλα τα ονόματα): *
Η απάντησή σας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται δίδακτρα. Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και την πολιτική ακύρωσης.
Όνομα : *
Η απάντησή σας
*
ΜΜ
/
ΗΗ
/
ΕΕΕΕ
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.