Prihláška na kurz Objav Krista
Záväzne sa prihlasujem na kurz Objav Krista. Odoslaním formulára vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby kurzu a so zverejnením fotografie na www.farnostskalite.sk a facebook.com/RKCF.Skalite.
Meno a priezvisko *
Vaša odpoveď
Kontakt *
Email, mobil...
Vaša odpoveď
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.