Chcete vědět o všem, co se v Braníku šustne?
Než nám souhlas udělíte, mrkněte se dolů, kde najdete strašně dlouhý text o zpracování osobních údajů, v tomto případě Vašeho jména a emailu. Ničeho se nelekejte, my Vaše údaje dál nepředáme a budeme je používat jen k občasnému posílání novinek z Braníka. Navíc tohle zasílání novinek, můžete kdykoliv odvolat.
Jméno
Vaše odpověď
Email
Vaše odpověď
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním kontaktního formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací o novinkách a pořádaných akcích včetně pozvánek na tyto akce, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím Vaší elektronické (emailové) adresy. Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost Náš Braník, z. s. IČO 22904379, Zelinářská 600/20, Braník, 147 00 Praha 4, L 22488 vedená u Městského soudu v Praze Způsob zpracování je poloautomatizovaný. Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu, jak je specifikováno níže.
Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na adresu nasbranik@gmail.com.

Odesláním tohoto formuláře dále potvrzujete, že jste byli v souladu s §11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informováni o svých právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění, a jste si vědomi svých práv podle § 12 až 21 výše citovaného zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či likvidaci osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře rovněž potvrzujete, že všechny osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.