Kokmateriālu testēšanas laboratorijas klientu aptaujas anketa

Lai izvērtētu Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Testēšanas laboratorijas darbu 2017. gadā, lūdzam aizpildīt klientu aptaujas anketu. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā LKKES pakalpojumu kvalitātes celšanas nolūkā.

  LKKES TL darbības vērtējums

  This is a required question
  Piedāvāto pakalpojumu dažādība
  Pakalpojumu atbilstība Jūsu prasībām
  Pakalpojumu kvalitāte
  LKKES TL spēja ātri reaģēt uz izmaiņām
  Darbinieku korektums pakalpojumu sniegšanas vietā
  Darbinieka kvalifikācija
  Uzmērījumu objektivitāte
  Uzmērījumu precizitāte
  Datu konfidencialitāte
  Saņemto pārskatu atbilstība prasībām
  LKKES TL vizuālais tēls
  Informācijas pieejamība par pakalpojumiem
  Saskarsme ar LKKES TL vadību
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Informācijas pieejamība

  This is a required question
  Par uzņēmumu kopumā
  Par sniedzamajiem pakalpojumiem
  Par uzmērīšanas metodiku
  Par uzmērīšanas rezultātiem
  Please enter one response per row

  Informācija par respondentu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question