Kokmateriālu testēšanas laboratorijas klientu aptaujas anketa
Lai izvērtētu Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Testēšanas laboratorijas darbu 2020. gadā, lūdzam aizpildīt klientu aptaujas anketu. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā LKKES pakalpojumu kvalitātes celšanas nolūkā.
LKKES TL darbības vērtējums
Vai Jums ir pieņemami LKKES TL darbības principi un mērķi? *
Lūdzu, izvēlieties atbilstošo atbildes variantu!
Kā vērtējat LKKES TL darbību pēc tabulā minētajiem rādītājiem? *
Lūdzu, atzīmējiet vērtējumu vērtējums 3 ballu skalā: slikti, apmierinoši, labi
labi
apmierinoši
slikti
Piedāvāto pakalpojumu dažādība
Pakalpojumu atbilstība Jūsu prasībām
Pakalpojumu kvalitāte
LKKES TL spēja ātri reaģēt uz izmaiņām
Darbinieku korektums pakalpojumu sniegšanas vietā
Darbinieka kvalifikācija
Uzmērījumu objektivitāte
Uzmērījumu precizitāte
Datu konfidencialitāte
Saņemto pārskatu atbilstība prasībām
LKKES TL vizuālais tēls
Informācijas pieejamība par pakalpojumiem
Saskarsme ar LKKES TL vadību
Kādi ir Jūsu priekšlikumi vai vēlējumi LKKES TL darbības uzlabošanai?
Informācijas pieejamība
Kur Jūs ieguvāt informāciju par LKKES TL sniegtajiem pakalpojumiem? *
Lūdzu, izvēlieties atbilstošo atbildes variantu!
Jāaizpilda obligāti
Vai Jums ir pietiekoša informācija par LKKES TL darbību? *
Nav viedokļa
Par uzņēmumu kopumā
Par sniedzamajiem pakalpojumiem
Par uzmērīšanas metodiku
Par uzmērīšanas rezultātiem
Informācija par respondentu
Uzņēmuma nosaukums *
Kādus LKKES TL pakalpojumus Jūs izmantojat? *
Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos atbilžu variantus!
Jāaizpilda obligāti
Cik bieži pēdējā gada laikā esat izmantojuši LKKES TL pakalpojumus? *
Lūdzu, izvēlieties atbilstošo atbildes variantu!
Kur Jūs izmantojat LKKES TL pakalpojumus? *
Lūdzu, izvēlieties atbilstošos atbildes variantu!
Jāaizpilda obligāti
Kādēļ Jūs izmantojat LKKES TL pakalpojumus? *
Lūdzu, izvēlieties atbilstošos atbildes variantu!
Jāaizpilda obligāti
Iesniegt
Nekad neiesniedziet paroles, izmantojot Google veidlapas.