בית קשב - הזמנה ורכישת ספריםנא למלא את כל הפרטים, ועם השלמת ההזמנה נא להעביר את התשלום המלא באחת מהאפשרויות המפורטות בהמשך.
פרטים אישיים
שם מלא *
התשובה שלך
כתובת דוא"ל *
התשובה שלך
הזמנה ורכישת ספרים
הספר שאני מבקש/ת להזמין: *
מספר העותקים שברצוני לרכוש: *
אני מבקש/ת להזמין ספר נוסף: *
מספר העותקים שברצוני לרכוש: *
אופן המשלוח / דמי משלוח: *
פרטים למשלוח בדואר רשום:
נא למלא כתובת דואר עם הפרטים המלאים (כולל מיקוד בבקשה), ומספר טלפון לבירורים
התשובה שלך
סך-הכל לתשלום: *
נא לחשב: (עלות הספר * מספר העותקים) + דמי המשלוח
התשובה שלך
אמצעי התשלום: *
(הפרטים המלאים בהמשך הדף)
פרטים נוספים
האם ברצונך להצטרף לרשימת התפוצה, ולקבל עדכונים על פעילויות בית קשב? *
שאלות או הערות נוספות:
התשובה שלך
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.