Προσωπική Συνεδρία
Όνομα / Επώνυμο *
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Η απάντησή σας
e-mail *
Η απάντησή σας
Χώρα / Πόλη *
Η απάντησή σας
Επιθυμώ να διευθετήσω συνεδρία: *
Το κόστος της προσωπικής συνεδρίας (one to one) με τον James Αλεξόπουλο ορίζεται στα 200€ *
Για ποιο λόγο επιλέγω να ξεκινήσω συνεδρίες Life Coaching / Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού / Συμβουλευτική Προσωπικής Ανάπτυξης; *
Η απάντησή σας
Τι προσδοκώ μέσα από τις συνεδρίες; *
Η απάντησή σας
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.