Project MotiVATe: Mentee Applicant Information
Học sinh được sự hướng dẩn:

• Là sinh viên trường trung học trong khu vực Quận Cam (ưu tiên cho các học sinh lớp 9 và 10)
• Cam kết tham gia cho đến khi tốt nghiệp
• Sẽ đạt nhiều lợi ích nếu có sự hướng dẩn học tập và giúp đở tiếp xúc xã hội
Tên *
Giới Tính *
Ngày Sinh (Tháng/Ngày/Năm) *
MM
/
DD
/
YYYY
Nơi Sinh *
Địa Chỉ Nhà *
Thành Phố *
Mã Bưu Điện *
Trường Trung Học Đã và Đang học *
Lớp Đang Học
GPA *
Sở Thích Ngoài Giờ Học
Tên Mẹ *
Địa Chỉ E-Mail của Mẹ
Điện Thoại Nhà Của Mẹ *
Điện Thoại Cầm Tay Của Mẹ
Nghề Nghiệp Của Mẹ *
Tên Cha *
Địa Chỉ E-Mail của Cha
Điện Thoại Nhà Của Cha *
Điện Thoại Cầm Tay Của Cha
Nghề Nghiệp Của Cha *
Thu Nhập Gia Đình (chọn một) *
Trong nhà của ông/bà có bao nhiêu người? *
Con của quý vị có bao nhiêu anh chị em? Lứa tuổi và giới tính của họ là gì? *
Con của quý vị có bao giờ bị phạt ở trường không? Nếu có, xin cho biết thêm. *
Con của quý vị bà có bao giờ được giúp đỡ hay cho biết về vấn đề chậm phát triển trong sự học vấn (ADD, ADHD, v.v.)? Nếu có, xin cho biết thêm. *
Về sự hiểu biết của quý vị, con của ông/bà có bao giờ sử dụng ma túy hay rượu không? *
Người kết thúc mẫu đơn là ai? *
Khi nào sẵn sàng tham gia cuộc phỏng vấn (những ngày nào, buổi tối nào , cuối tuần, v.v.) *
Quý vị đã nghe về Project MotiVATe ơ dâu? *
Những quan tâm/thắc mắc khác về chương trình
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Project MotiVATe. Report Abuse